ZAALKAATSKAMPIOENSCHAP BASISSCHOLEN

 

Jongens

 

Plaats:             sporthal Maggenheim te Makkum

Datum:            24 oktober 2017        

Aanvang:        10.00 uur

Prijzen:            1e, 2e en 3e prijs winnaarsronde en 1e , 2e en 3e prijs verliezersronde

Inleg:               € 4,00 per partuur

Er wordt gekaatst volgens het zaalkaatsreglement van de KNKB. Deelname is voor eigen risico.

**********************************************************************************

  1. CBS De Oerdracht Exmorra                   2. OBS De Utskoat Witmarsum        2-5

            Stijn Feenstra                                                 Jordi Stoker                            2-6

            Kyano van Swinden Koopmans                    Tim Hofstra            

 

 

  1. CBS De Ark Makkum                         4. OBS De Blinker Bolsward           2-5

            Theun Hoekstra                                             Tymen Bijlsma                       4-6 

            Gjalt van Klink                                              Mathijs Fontein 

            Anke Bruinsma

                               

  1. CBS De Bron Bolsward                          6. OS De Oanrin Arum                     5-4  

            Inge Blanke                                                    Jan Friso Anema                    6-4

            Rogier Feenstra                                             Jurre Bosch          

                                                                                   Sander Kuipers

                                                                           

  1. OS De Oanrin Arum                             8. CBS De Reinbôge Tjerkwerd        5-2

            Jasper Hijlkema                                             Willem Schakel                      6-0

            Roy de Vries                                                  Teake Tilstra     

                                                                                   Wessel Folkertsma

 

  1. CBS De Bron Bolsward                        10. CBS De Bonkelder Witmarsum   4-5

            Allon Elzinga                                                 Mark Okkema                        4-6

            Timo Poelmans                                              Siemon Ulbe Haringa

 

 

  1. CBS De Bron Bolsward 12. CBS De Bonkelder Witmarsum 5-0

            Remco Yska                                                  Jesse van der Wal                   6-2

            Edwin Yska                                                   Teun Westgeest

            Silvan Elzinga

 

  1. CBS De Ark Makkum 14. CBS De Oerdracht Exmorra        1-5

            Lieke Tuinier                                                 Jurre Reitsma                         2-6

            Rick van der Weerdt                                     Redmer Abma

            Haye Tjeerdema

                                                          

 

 

  1. CBS De Oerdracht Exmorra 16. OS De Oanrin Arum 5-5

            Hidde Reitsma                                               Niek Bijma                             4-6

            Felker Elgersma                                             Rimmer Dijkstra

            Hedwig Steigenga

 

  1. OBS De Utskoat Witmarsum 18. CBS De Ark Makkum 3-5

            Youp Bruinsma                                              Leon Smink                            6-6

            Niels Stoker                                                   Clive van der Weerdt

                                                                                   Luuk Zwaagstra                                                       

**********************************************************************************

winnaarsronde:                                              verliezersronde:

2e omloop:                                                      2e omloop

 

        2  -  4      3-5 0-6                                           1  -  3       5-1 6-6

 

        5  -  7       5-5 6-4                                            6  -  8       5-5 8-6

 

      10 - 11      3-5 4-6                                           9  - 12      5-5 6-8

 

      14  - 16      5-0 6-4                                          13 - 15      5-1 6-0

 

      18                                                                   17

 

3e omloop:                                                      3e omloop:

 

      18  -  4       5-5 4-6                                          17 -  1       4-5 4-6

 

        5  - 11     2-5 4-6                                           6  - 12      5-2 6-4

 

      14                                                                   13

 

halve finale:                                                   halve finale:                                                              

 

      14  -  4       5-1 6-2                                          13 -  1       1-5 4-6

 

      11                                                                    6

 

finale:                                                             finale:

 

      11  - 14      4-5 0-6                                           6  -  1       5-0 6-4

 

1e prijs C.B.S. De Oerdracht Exmorra

                        Jurre Reitsma en Redmer Abma

 

2e prijs C.B.S. De Bron Bolsward

                        Remco Yska, Edwin Yska en Silvan Elzinga

 

3e prijs O.B.S. De Blinker Bolsward

                        Tymen Bijlsma en Mathijs Fontein      

verliezersronde:

1e prijs O.S. De Oanrin Arum

                        Jan Friso Anema, Jurre Bosch en Sander Kuipers

 

2e prijs C.B.S. De Oerdracht Exmorra

                        Stijn Feenstra en Kyano van Swinden Koopmans

 

3e prijs C.B.S. De Ark Makkum

                        Lieke Tuinier, Rick van der Weerdt en Haye Tjeerdema