Jongens

 

Plaats:             sporthal De Middelzee te Bolsward

Datum:            23 oktober 2018        

Aanvang:        10.00 uur

Prijzen:            1e, 2e en 3e prijs winnaarsronde en 1e en 2e prijs verliezersronde

Inleg:               € 4,00 per partuur

Er wordt gekaatst volgens het zaalkaatsreglement van de KNKB. Deelname is voor eigen risico.

**********************************************************************************

  1. CBS De Bron Bolsward  3e prijs W                     2. CBS De Bonkelder Witmarsum 5-3      

            Timo Poelmans                                                  Teun Westgeest                                6-0

            Allon Elzinga                                                       Jesse van der Wal    

                                                                                  

  1. CBS De Ark Makkum                                        4. OS De Oanrin Arum         1e prijs V        5-2      

            Lieke Tuinier                                                       Jan Friso Anema                               6-2

            Rick van der Weerdt                                            Sander Kuipers          

                                                                                    Tiemen Dijkstra

                              

  1. CBS De Oerdracht Exmorra                              6. CBS De Bron Bolsward   1e prijs W           4-5

            Hidde Reitsma                                                     Edwin Yska                                      4-6

            Felker Elgersma                                                    Silvan Elzinga                

                                                                                     Inge Blanke

                                                                       

  1. OS De Oanrin Arum  2e prijs W                        8. CBS De Ark Makkum       2e prijs V            5-0

            Rimmer Dijkstra                                                  Theun Hoekstra                                  6-6

            Thomas Tolsma                                                  Gjalt van Klink             

            Niek Bijma                                                   

 

  1. CBS De Oerdracht Exmorra                             10. CBS De Ark Makkum                              5-4                       

            Stijn Feenstra                                                      Haye Tjeerdema                               6-6

            Kyano van Swinden Koopmans                               Klaas Dijkstra

            Kjelt Elgersma                                

 

  1. CBS De Ark Makkum

            Tymen van der Eems

            Leon Smink

**********************************************************************************

winnaarsronde:                                              verliezersronde:

2e omloop:                                                      2e omloop          

11 – 1              5-5 0-6                                    2 – 4              5-5 4-6

3 – 6                4-5 0-6                                    5 – 8              5-5 6-8

7 – 9                5-1 6-2                                    10

halve finale:                                                   halve finale:
1 – 6                3-5 0-6                                    10 – 4            3-5 4-6

finale:                                                             finale:

7 – 6                3-5 2-6                                    8 – 4              2-5 2-6