ZAALKAATSKAMPIOENSCHAP BASISSCHOLEN

 

Meisjes

 

Plaats:             sporthal Maggenheim te Makkum

Datum:            24 oktober 2017 

Aanvang:        12.30 uur

Prijzen:            1e en 2e prijs winnaarsronde en 1e prijs verliezersronde

Inleg:               € 4,00 per partuur

Er wordt gekaatst volgens het zaalkaatsreglement van de K.N.K.B. Deelname is voor eigen risico.

*******************************************************************************

  1. OS De Oanrin Arum                                             2. CBS De Bonkelder Witmarsum    5-0

            Inez Bosch                                                                 Jennifer de Jong                     6-6

            Maud van der Veen                                                   Aukje Sieperda    

                                                                              

 

  1. CBS De Ark Makkum                                          4. CBS De Bron Bolsward               5-0

            Lenthe Groen                                                            Iris Haga                                6-2

            Dominique Huisman                                                 Liset Feenstra

                                                                                               Minke Tjalsma

                                                     

  1. CBS De Oerdracht Exmorra                                          

            Marit Feenstra                                                                   

            Else Salverda                                                                                          

**********************************************************************************

winnaarsronde:                                              verliezersronde:

 

halve finale:                                                   finale:

 

        5 -  1       5-5 2-6                                            2 -  4      5-2 6-4

      

        3

 

finale:                                                            

 

        3 -  1       5-3 6-6

 

1e prijs C.B.S. De Ark Makkum

                        Lenthe Groen en Dominique Huisman

 

2e prijs O.S. De Oanrin Arum

                        Inez Bosch en Maud van der Veen

 

verliezersronde:

1e prijs C.B.S. De Bonkelder Witmarsum

                        Jennifer de Jong en Aukje Sieperda