Wintertrainingen 2019.

 

Aan de afdelingen,

 

Exmorra, 5 december 2018

 

Aan de besturen/jeugdbesturen van de aangesloten afdelingen en diegenen die binnen de vereniging verantwoordelijk zijn voor de trainingen.

 

Opnieuw organiseert  onze federatie in de eerste maanden van 2019 kaatstrainingen voor

de categorie welpen (geboren 2009, 2010 en 2011), de categorie pupillen (geboren 2007 en 2008), de categorie schooljongens/schoolmeisjes (geboren 2005 en 2006) en de categorie jongens/meisjes (geboren 2002,2003 en 2004). De kaatsers die bij kaatsscholen trainen kunnen niet meedoen aan deze trainingen. Wanneer er na de uiterste opgavedatum nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen ook deze kaatsers zich aanmelden!!

De voor de federatietraining in aanmerking komende spelers (sters) kunnen vanaf heden worden aangemeld door de verenigingen. Welpen kunnen in onze federatie alleen trainen op zaterdagmorgen!!

 

DE TRAINING OP ZATERDAG:  Er wordt getraind in één groep van maximaal 12 kaats(t)ers per groep. Bij voldoende deelname mogelijk een tweede groep. Dan indeling zoveel mogelijk op leeftijd en/of kwaliteit. De deelnemers die zijn aangemeld dienen gemotiveerd te zijn om te willen trainen, zij zullen ook de intentie moeten hebben om zoveel mogelijk wedstrijden in federatieverband te spelen.

 

TRAINER:

De heer Julian Faber uit Bolsward is weer bereid gevonden om de training te verzorgen.

 

DATUMS en PLAATS: De training is op  zaterdagmorgen van 8:00 tot 9:15 uur in sporthal “De Middelzee” te Bolsward.

De data zijn: 5-1, 12-1, 19-1, 26-1, 2-2, 23-2, 2-3, 9-3, 16-3 en 23-3-2019.

TOTAAL 10 x 1 uur 15 min. = 12 uur en 30 min per groep.

 

KOSTEN: € 50,00 per persoon ( deze worden via de vereniging in rekening gebracht).

 

OPGAVE: Deze moet gedaan  worden via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met vermelding naam, adres, woonplaats, geboortedatum en categorie plus BONDSNUMMER vóór 24 DECEMBER 2018 bij J. Steigenga, Dorpsstraat 76, 8759 LE  EXMORRA.

Voor vragen belt u 0515-575759.  

 

 

DE SELECTIETRAINING   2019  OP DE WOENSDAGMIDDAG:

 

Trainer: Er zal nog een trainer worden aangesteld.

 

Kosten: € 50,00 per persoon (deze worden via de vereniging in rekening gebracht).

 

Criteria: De training is bedoeld voor de betere spelers van de categorie pupillen (geboren 2007 en 2008), de categorie schooljongens/schoolmeisjes (geboren 2005 en 2006) en de categorie jongens/meisjes (geboren 2002, 2003 en 2004). Er wordt getraind in twee groepen van maximaal 12 kaats(t)ers. Indeling zoveel mogelijk op leeftijd en/of kwaliteit.

 

Data en plaats: De training is op woensdagmiddag 6 febr. t/m 13 maart van 16:00 tot 17:00 uur en van 17:00 tot 18:00 uur en van 20 maart t/m 17 april van 16:00 tot 17:30 uur en van 17:30 tot 19:00 uur in sporthal “De Middelzee” te Bolsward.

De data zijn: 6-2, 13-2, 27-2, 6-3, 13-3, 20-3, 27-3, 3-4, 10-4 en 17-4-2019.

TOTAAL: 5 x 1uur + 5 x 1 uur 30 min. = 12 uur en 30 min. per groep.

 

Voorwaarden: De spelers dienen wel gemotiveerd te zijn en met enige regelmaat uit te komen op KNKB wedstrijden  en zoveel mogelijk deel te nemen aan de  federatiewedstrijden.

 

De bij een kaatsschool trainende spelers kunnen niet meedoen aan deze trainingen. Wanneer er na de uiterste opgavedatum nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen ook deze kaatsers worden aangemeld!!

 

Opgave: De verenigingen dienen ook dit jaar zelf de spelers(sters) te selecteren en op te geven voor deze selectietraining!!

Bij de opgave vermelden: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en categorie plus BONDSNUMMER.

Alle opgaven  vóór 24 DECEMBER  2018  naar J. STEIGENGA, DORPSSTRAAT 76,  8759 LE, EXMORRA sturen , via e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Voor vragen belt u 0515-575759.

 

 

Namens het federatiebestuur,

  1. Steigenga, secretaris.