EINDKLASSEMENT WELPEN 2016      
         
ACHTERNAAM VOORNAAM WOONPLAATS PUNTEN  
Jager de   Douwe Workum 11 1e prijs
Bijlsma Tijmen Bolsward 10 2e prijs
Groen Lenthe Makkum 10 2e prijs
Tolsma Thomas Arum 9  
Weerdt van der Clive Makkum 9  
Feenstra Marit Exmorra 9  
Yska Remco Bolsward 8  
Zwaagstra Luuk Makkum 8  
Bijma Niek Arum 7  
Kuiper Marije Allingawier 7  
Elzinga Silvan Bolsward 6  
Faber  Douwe Pingjum 6  
Meer van der Ilse Workum 6  
Tolsma Mari-Ann Exmorra 6  
Venema Lisanne Lollum 6  
Feenstra Rogier Bolsward 5  
Jong de Ellen Workum 5  
Poelmans Laura Bolsward 5  
Renema  Brecht Heeg 5  
Dijkstra Rimmer Arum 4  
Yska Edwin Arjen Bolsward 4  
Joustra Mirthe Lollum 4  
Jorritsma  Hidde Lollum 3  
Reitsma Hidde Exmorra 3  
Smink Leon Makkum 3  
Feenstra Stijn Exmorra 2  
Hofman  Siebolt Hommerts 2  
Kamp van der  Lieuwe Nijland 2  
Okkema  Mark Witmarsum 2  
Swinden Koopmans van Kyano Exmorra 2  
Zijlstra Sander Nijland 2  
Blanke Inge Bolsward 2  
Jong de Jennifer Witmarsum 2  
Veen van Maud Arum 2  
Abma Redmer Exmorra 1  
Postma Harmen-Jacob Waaksens 1  
Postma Pieter Wons 1  
Stoker Jordi Witmarsum 1  
Wal van der  Jesse Witmarsum 1