Kaderdei 2016

De kaderdei was dit jaar op zaterdag 10 september te Exmorra. De
deelname was redelijk met 24 kaderleden (21 heren en 3 dames).
Vorig jaar in Kimswerd waren er eveneens 24 kaatsers (21 heren en 3
dames).
De deelnemers vertegenwoordigden KV Schettens-Longerhou (6), KV
Arum (4), KV Bolsward (4), KV Exmorra (4), KV Workum (2), KV
Kimswerd (1), KV Makkum (1), KV Pingjum (1) en federatiebestuur
(1).
KV Exmorra had alles prima geregeld waardoor de kaatswedstrijd en
de barbecue mede door het mooie weer zeer geslaagd waren. De
prijzen werden gesponsord door Sonnema Bolsward.

De uitslag van de kaatswedstrijd (3-lijsten) was bij de heren:
1. Sytse Hibma (Schettens) 21 pnt ( 4 tegeneersten)
2. Sietse de Vries (Arum) 21 pnt ( 9 tegeneersten)
3. Gijsbert Knol (Bolsward) 21 pnt ( 9 tegeneersten)
4. Johan van IJs (Arum) 21 pnt ( 9 tegeneersten)
5. Tjerk Wijbenga (Arum) 18 pnt (10 tegeneersten)
en bij de dames:
1. Gerda Strikwerda (Exmorra) 19 pnt ( 9 tegeneersten)
Prijswinnaars op foto van links naar rechts: Gijsbert Knol, Tjerk
Wijbenga, Gerda Strikwerda, Willem Elgersma (vervangt 1 e
prijswinnaar Sytse Hibma), Sietse de Vries en Johan van IJs.