FEDERATIEKAATSEN JEUGD IN WORKUM.

 

Na vorige week de dames 1e klas van de KNKB op bezoek te hebben gehad, was KV. “de Pripper” nu gastheer voor de jeugd van de federaties Wûnseradiel-Bolsward- Workum en  Sneek en omstreken en de vereniging de Cannegieter uit Balk . Al met al een druk weekje voor de leden van de vereniging. Wetende ook dat er voor deze jeugdwedstrijd op vrijdagavond 2 velden moesten worden gelegd met in totaal 17 perken. Dat was dus flink passen en meten! Op de lijst stonden, verdeeld over 6 categoriën, 80 jongens en meisjes op de lijsten. Van “de Pripper” deden 8 kinderen mee. De complete uitslag en veel foto’s  staan vermeld op de webside van www.workum.nl.

 

 

Uitslag:

Welpen(7p)1.Jelmer Kuipers WORKUM,Aniek Koopmans WITMARSUM; 2.Tiemen Dijkstra ARUM, Marit Steigenga BOLSWARD.

Herk.: 1. Niels Stoker WITMARSUM,Jildou Terpstra BOLSWARD.

          

Pupillen jongens (9p):1. Jordi Stoker WITMARSUM, Jesse v.d. Wal WITMARSUM; 2.Jan-Friso Anema ARUM, Edwin Arjen Yska BOLSWARD; 3.Johannes de Boer HOMMERTS, Joop Groenveld BOLSWARD.

Herk.: 1. Rimmer Dijkstra ARUM Mathijs Fontein BOLSWARD

 

Pupillen meisjes (7p): 1. Marije Kuiper ALLINGAWIER,Jennifer de Jong WITMARSUM; 2. Inez Bosch ARUM, Elina Boersma WORKUM.
Herk.:
1.Ellen de Jong WORKUM, Aukje Sieperda WITMARSUM.

 

Schooljongens(5p):. 1. Jari van Malsen MAKKUM, Wessel Zijlstra NIJLAND; 2. Jurre Reitsma EXMORRA, Kevin Kamstra WORKUM.

 

Schoolmeisjes: ((6p.): 1. Frieda Hofman HOMMERTS, Idske Groenveld BOLSWARD; 2. Eline van Dijkhuizen NIJLAND, Minke Rienstra NIJLAND.
Herk.:1. Jetske de Boer HOMMERTS, Lucia Buwalda SCHETTENS.           

                                

Jongens/Meisjes (6p). :1. Jari Visser WITMARSUM, Jellyne v.d. Brug SCHETTENS; 2. Colin Baarda WITMARSUM, Emma Lok BOLSWARD;

Herk.: 1.Iris Cuperus NIJLAND, Chantal de Witte MAKKUM.